Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STUDIO LESSEN

Algemeen

Inschrijving

 • Bij inschrijving worden éénmalig inschrijfkosten van € 19,50 gerekend en € 7,50 voor een persoonlijke pas voor het online boeken van de lessen. Dit maakt samen € 27,00 éénmalige inschrijfkosten.
 • Bij her-inschrijving worden er opnieuw inschrijfkosten gerekend. Pas kosten enkel wanneer er geen pas meer aanwezig is.
 • Er geldt een minimale inschrijfperiode van drie maanden. Wanneer deze verstreken is, kan een maand abonnement maandelijkse voor het einde van de maand opgezegd worden.
 • Lively Yoga leden pas is strikt persoonlijk en kan/mag niet aan een ander uitgeleend worden.
 • Bij verlies of beschadigd pasje wordt er een nieuw pasje berekend van € 7,50

Abonnementskosten

 • De abonnementskosten kunnen jaarlijks verhoogd worden via de Nederlandse wetgeving
 • De abonnementen zijn berekend op 48 lesweken per jaar. 4 weken per jaar is de studio gesloten. Zie vakentie/feestdagen.

Betaling

 • De betaling vindt plaats via automatische incasso.
 • De lesgelden worden per automatische incasso voldaan.
 • Rond ieder 26ste van de kalendermaand wordt het verschuldigde bedrag geïncasseerd voor de opvolgende maand.
 • Bij niet tijdig betalen, om welke reden dan ook, wordt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Wanneer een betalingsachterstand is opgelopen dan kan de toezegging tot de les worden ontzegt.

Opzegging

 • Er wordt een opzeggingstermijn gehanteerd van één maand voor het eind van de kalendermaand. Per eerste van de opvolgende maand gaat de maand opzegtermijn in.
 • Opzegging is alleen rechtsgeldig wanneer deze schriftelijk of per email wordt opgezegd. Opzeggingen per telefoon of mondeling worden niet geaccepteerd.
 • Zonder enig tegenbericht worden abonnementen automatisch verlengt zoals het afgesproken abonnements vorm; per maand, per half jaar of per jaar.
 • Het maand abonnement is na 3 maanden maandelijks opzegbaar, met ingang per eerste van de maand gaan de 3 maanden in. Dit met reden dat na enkele weken pas de positieve effectiviteiten van yoga en hot yoga merkbaar is op lichamelijk, geestelijk en emotioneel gebied.
 • Vindt de opzegging plaats na boven genoemde tijdsperiode, dan zal de opzegging plaats vinden voor het eind van de volgende maand. Dit betekend dat de cursist het abonnements bedrag voor de volgende maand verschuldigd blijft.
 • Gedurende zwangerschap kan het abonnement tijdelijk stop gezet worden. Er vindt geen restitutie plaats.
 • Gedurende blessure(s) of langdurige ziekte kan het abonnement tijdelijk ( vanaf 6 weken tot 12 weken) stop gezet worden op vertoning van een dokter/alternatieve arts verklaring. Er vindt geen restitutie plaats.
 • Abonnementen kunnen niet tijdelijke stopgezet worden i.v.m vakanties, plotseling verhuizing hiervoor is de mogelijkheid om te kiezen voor een maand abonnement.
 • Gemiste lessen mogen altijd ingehaald worden binnen je abonnements duur en in de maand dat de les gemist is. M.u.v. de corona perioden. Door het beperkt aantal plekken tijdens de corona periode, dienen de aantal lessen volgens je afgesloten abonnement per week afgenomen te worden. Op andere momenten is zolang de corona maatregelen gelden niet mogelijk.

Voorwaarden half jaar en jaar abonnement

 • Door een half jaar of een jaar abonnement af te sluiten, ontvang je een korting op het maand bedrag.
 • Beide abonnementen zijn niet tussentijds opzegbaar. (zie opzegging abonnement) Dit is de overeenkomst voor de lagere prijs die wij bij deze keuze optie aanbieden.

Aansprakelijkheid

 • De cursist volgt de lessen op eigen risico.
 • Indien de cursist onder medische behandeling is, neemt hij/zij contact op met de behandelaar en/of arts betreft het volgen van yogalessen. Dit geldt ook voor cursisten die een operatie hebben ondergaan of chronische klachten hebben.
 • Lively Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld van eventuele blessures, ongevallen, conflicten of materiele schade die al of niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen.
 • Bij zwangerschap, ziekte of andere klachten dient u de yogadocent voor aanvang van de les te informeren.

Wijzigingen

 • Lively Yoga heeft het recht les data en/ of –tijden en / of indeling en / of – locatie te wijzigen. Via de email nieuwsbrief en de website word je van eventuele wijzigen op de hoogte gehouden. Lively Yoga heeft het recht een les/ lessen te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren.

Vakanties/feestdagen

 • Er zijn geen lessen tijdens nationale feestdagen ( Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, 1e paasdag, 2e paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Bevrijdingsdag, 1e pinksterdag, 2 pinksterdag, sinterklaasavond, 1e kerstdag, 2e kerstdag, Oudejaarsdag). Wanner één van deze feestdagen op jou vaste les dag valt, mag deze ingehaald worden.
 • Lively Yoga studio is in de zomerperiode tijdens de bouwvak 2 weken gesloten en tussen kerst en nieuwjaar. De abonnementskosten zijn berekend op 48 lesweken. Een lid betaald niet voor deze sluitingsperiode. Deze sluiting is in het abonnement verrekend.

Restitutie en gemiste lessen

 • Restitutie van abonnementsgeld op gemiste lessen is niet mogelijk
 • Gemiste lessen door ziekte óf door eigen vakantie kunnen ingehaald worden volgens de inhaal voorwaarden;
 • Lessen kunnen enkel ingehaald worden in de gemiste maand. Het inhalen van lessen in andere maanden dan in de gemiste maand is niet mogelijk. Dit is systematisch ook niet mogelijk.
 • Inhaallessen kunnen enkel 4 uur voor de start van een les geboekt worden. Dit betekend dat een inhaal les enkel gereserveerd kan worden indien er nog vrije plekken zijn. Indien een les toch nog op het laatste moment vol zit, dan dient een inhaal lesser zijn of haar plek af te staan een de klant of lid die nog recht heeft op zijn of haar les in die week
 • Voor lessen die gemist worden tijdens de sluitingsperiode van de studio (tijdens de bouwvak of kerst-nieuwjaar) zijn geen inhaallessen. Dit is in elk abonnementschap berekend op basis van 48 lesweken op jaarbasis.
 • Gemiste lessen tijdens ziekte kunnen ingehaald worden indien er plek is. Deze lessen mogen 2 uur voor lesaanvang pas gereserveerd worden.
 • Lessen dienen minimaal 2,5 uur voor les aanvang geannuleerd te worden in het reserveringssysteem indien je verhindert bent. Lessen die niet geannuleerd zijn kunnen niet meer ingehaald worden.
 •  In geval van No Show wordt er €7,50 in rekening gebracht en is de les niet meer in te halen.
 • Indien er geannuleerd wordt in de 2,5 uur tijdslimiet voor les aanvang, is het niet meer mogelijk deze les opnieuw in te boeken en kost dit een les credit.
 • Upgrading van je abonnement is mogelijk binnen het contract. Downgrading van een abonnement is alleen mogelijk als het desbetreffende afgesloten contract afloopt. Vanaf de start van de nieuwe termijn kan gekozen worden voor een ander abonnements vorm.

Strippenkaarten zwangerschapsyoga

 • De lessen van strippenkaarten dienen gebruikt te worden in het aangegeven tijdslimiet.
 • Indien de geldigsheidsduur van de strippenkaart verstreken is, komen de eventuele overige lessen te vervallen.
 • Er is in geen enkel geval een uitzondering mogelijk op de strippenkaarten.
 • Restitutie op strippenkaarten is niet mogelijk.
 • Het op tijd reserveren en opmaken van de geldige lessen op de strippenkaart is op eigen verantwoording.
 • De aanschaf van een eenmalige Lively Yoga strippenpas van €7,50 is verplicht.

Inschrijving lessen

 • Lessen dienen geboekt worden via het online registratie systeem. Indien je geen reservering gemaakt hebt voor een les, zullen de reserveringen voor gaan.

Privacy Verklaring

 • Lively Yoga is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hierover vindt je op de website www.livelyyoga.com

Algemene regels

 • Tassen mogen in de kleedkamers gelaten worden. Eventuele waardevolle spullen mag je mee de studio in nemen. Mobiele telefoons dienen uitgezet te worden of op vliegtuigmodus, dit i.v.m overlast en stralingen die mobiele telefoons afgeven.
 • Het meebrengen van een handdoek bij een Hot Yoga les is verplicht.
 • Wanneer je deelneemt aan een yin yoga les is een extra handdoek verplicht voor het gebruik van de kussens. De kussens die je gebruikt tijdens de les dienen afgedekt te worden met een schone handdoek i.v.m. hygiëne en lichaamstranspiratie.
 • Alle lessen start stipt op tijd. Wanneer de les gestart is, is niet meer mogelijk nog deel te nemen aan de les.